Khamis, 13 Oktober 2011

SOALAN-SOALAN SPM
BAHASA ARAB TINGGI 2012

ASSALAMUALAIKUM WBT...

Kepada rakan seperguruan dan para pelajar sekalian.. di sini ust sediakan beberapa soalan Bahasa Arab Tinggi, Kertas 1 dan 2 sebagai bahan untuk dijadikan ulangkaji dan latihan.

Anda hanya perlu klik pada link yang disediakan..
SELAMAT MENDOWNLOAD...SEMOGA BERJAYA!!

PERAK
http://www.4shared.com/document/UBNPEFAR/trial_spm_bat1_2011_perak.html
http://www.4shared.com/document/91a8Xa__/trial_spm_bat2_2011_perak_2.html


TRENGGANU
http://www.4shared.com/document/KdNu9rft/TRIAL_SPM_2011_BAHASA-ARAB-TIN.html
http://www.4shared.com/document/kXBrJDKm/TRIAL_SPM_2011_BAHASA-ARAB-TIN.html

SELANGOR

PENANG
http://www.4shared.com/document/sgtCWi3_/BAT_KERTAS_1_2011-2.html
http://www.4shared.com/document/CkfPPxkU/BAT_KERTAS_2_2011.html

JOHOR
http://www.4shared.com/document/pB1vFJLR/soalan_percubaan_BAT_Johor_201.html
http://www.4shared.com/document/-hGL4D5r/soalan_percubaan_BAT_Johor_201.html
TERKINI...
FORMAT TERBARU UTK SUBJEK BAHASA ARAB SESI 2012..
TELAH DIBINCANGKAN DAN DITATARKAN DI DALAM MESYUARAT..

Berikut adalah contoh format terbaru bagi subjek Bahasa Arab Kertas 1 dan 2..
Anda boleh MENDOWNLOAD contoh tersebut di dalam link yang disediakan di bawah :

KERTAS 1
Set 1 http://www.4shared.com/document/Y3qdF7GR/SOALAN_BA_penataran_terkini_k1.html
Set 2 http://www.4shared.com/document/Hwx1F_CR/kertas_1_kump.html

contoh skema K1:
Set 1 http://www.4shared.com/document/D7GH-bit/SKEMA_KERTAS_1_KUMPULAN_3.htm


KERTAS 2
Set 1 http://www.4shared.com/document/LEh_S0_-/SOALAN_k2_ba_penataran_baru.html
Set 2 http://www.4shared.com/document/uybMuRLO/k2_ba_2012_set_1_2.html
Set 3 http://www.4shared.com/document/hw7VPf4n/modul_k2_ba_t4_set_1_2.html
Set 4 http://www.4shared.com/document/te8gsZnO/SOALAN_k2_ba_penataran_baru_3.html
SILA PILIH LINK DI BAWAH UTK MEMBANTU ANDA:
1- http://www.spikedah.edu.my/download.php?view.73
2-

Rabu, 12 Oktober 2011


PEMBENTANGAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN
BAHASA ARAB SPM K1 & K2 MULAI 2012

BERTEMPAT : HOTEK GRAND CONTINENTAL, KL
12 OKT 2011

1 1- KANDUNGAN ITEM/SOALAN KERTAS 1 BA 2012

KONTEKS
BIL ITEM/SOALAN
PERBENDAHARAAN
6
NAHU
11
SARF
11
BALAGHAH
12
JUMLAH
40 ITEM/SOALAN

2  2- INSTRUMEN KERTAS 1 & 2

PERKARA
KERTAS 1
KERTAS 2
KERTAS 3
JENIS INSTRUMEN
UJIAN OBJEKTIF
SUBJEKTIF
UJIAN LISAN
JENIS ITEM
ITEM OBJEKTIF BERI JAWAPAN
ITEM SUBJEKTIF : respon terbuka dan terhad
respon terbuka dan terhad
BIL. SOALAN
40
Soalan 1 (30m):
- 5 soalan, pilih 1 sahaja
- 1 soalan bentuk hikam
- Soalan dan bentuk karangan berdasarkan tajuk di dlm buku teks
                          
Soalan 2 (30m) :
3 soalan yg wajib dijawab iaitu :
i- kefahaman  ditambahkan 1 soalan berbentuk balaghah dari 6 kpd 7 soalan (21m)
ii- menulis karangan pendek (30 pp) berdasarkan situasi tertentu (5m)
iii- mensyarahkan/pengajaran dari petikan hikam (4m)

Soalan 3 & 4 (40m)
-pilih satu soalan sahaja

bentuk soalan 3
i- membina ungkapan berdasarkan situasi yang diberikan ( 5 soalan = 10m)
ii-membina ayat berdasarkan arahan (5 soalan = 10m)
iii- soalan berkaitan dengan sarf cnth : wazan, masdar dll (5 soalan = 10m)
iv- soalan balaghah (5 soalan =10m)

bentuk soalan 4
i- membina ayat berdasarkan rangkaikata (5 soalan =10m)
ii- tukar ayat kepada keadaan tertentu berdasarkan arahan ( خاطب/حول إلى...) )5 soalan=10m)
iii-sarf (sda): ism fail, maf’ul dll (5 soalan=10m)
iv- balaghah ( 5soalan=10m)
BAHAGIAN A :
Bacaan teks dan kefahaman (20m)

BAHAGIAN B :
Perbualan terhad (10m)

BAHAGIAN C :
Perbualan terbuka (20m)


JUM. MARKAH
80m
100m
50 m
CARA  RESPON
TULIS PADA KERTAS SOALAN
DITULIS PADA KERTAS JAWAPAN
Lisan
TEMPOH MASA
1 JAM 15 MINIT
2 JAM 30 MINIT
20 MINIT
KONSTRUK DIUJI
PENGETAHUAN, KEM APLIKASI, ANALISIS
KEM. MEMBACA, MENULIS, APLIKASI, ANALISIS
KEM. MEMBACA, LISAN, MENDENGAR
PEMARKAHAN
OBJEKTIF BERGRED
HOLISTIK(MENYELURUH), ANALITIK ( )
HOLISTIK(MENYELURUH)
ARAS KESUKARAN
5R, 3S, 2T
5R, 3S, 2T
5R, 3S, 2T

3-      KONTEKS ITEM KERTAS 1
i-                    Mencakupi tajuk yg terkandung di dalam sukatan pelajaran ting 4 dan 5.
ii-                   Soalan mufradat masih sama : 6 soalan sahaja
iii-                 Nahu dikurang dari soalan 7 – 19 kepada 7-17 sahaja ( kurang 2) : 11 soalan
iv-                 Sarf tidak dikurangkan dari soalan 20-30 kepada 18-28 : 11 soalan
v-                  Balaghah ditambah 2 soalan dari 31-40 kepada 29-40 : 12 soalan

4-      KONTEKS ITEM KERTAS 2 (seperti di atas)